Afgesonder vir diens…

Dit is Maandagoggend half tien. Ek is veronderstel om die siekes te besoek. Daarna hard te werk aan more se Bybelstudie oor Romeine 9- dat die gemeente kan verstaan waarom het die Here Jakob liefgehad, maar Esau gehaat. My selfoon is veronderstel om aan te wees, ek moet al die navrae hanteer oor die onduidelikhede in gister se preek. die klagtes oor die musiek te hard was, of te sag was, te vinnig was of te stadig was…  Intussen loop daar erens op die vlaktes beeste rond wat eintlik by die kerkbasaar hoort- Steaks vir Jesus! Daar is nog duisend wat wag vir huisbesoek, dat hulle die Here kan vind en dien…  deur die koeksistertjie vir Dominee te gee, keurig aangebied op die Royal Doulton bordjie met ouma se goue vurkie…

Dit is Maandagoggend vyf en twintig voor tien. Ek is die sieke. My vrou het my selfoon afgeneem. Die dokter het my drie weke lank afgeboek. Ek mag nie eers kar bestuur nie.   Ek sit net hier. Drie weke is darem maar hel lank! EK mis my selfoon!

Dis Maandagoggend twintig voor tien. Die foon lui nie. Beethoven se Klavierkonsert no 1 in C Majeur, opus 15, Largo speel kliphard in my studeerkamer. Agter die helder note van die klavier klink die mooiste klarinet en viole in die agtergrond.

‘n Stille Teenwoordigheid het saam met my in die studeerkamer ingekom. Vrede. Rus.

Ek moet niks doen nie. EK mag maar net… wees.

En dit is goed genoeg…